No. Name Packaging
KST04110GP PreventID® hCG test strip 25 strips
KST04112GP PreventID® hCG test device 25 devices
KST12110GP PreventID® Ovulation test strip 35 strips
KST12112GP PreventID® Ovulation test device 35 devices
KST17114GP PreventID® Menopause 20 tests